Zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. Realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS

Zarządzenie Nr 13/21 z dnia 17 lutego 2021 r.

Organ wydający Marszałek Województwa Śląskiego

W sprawie zmiany Zarządzenia nr 00081/17 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 2 października 2017 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS z późn. zm.

Na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1668) oraz § 66 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

§ 1

W Zarządzeniu nr 00081/17 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 2 października 2017 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

㤠1

Do koordynacji działań związanych z zapobieganiem HIV/AIDS na terenie województwa śląskiego wynikających z Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS powołuje się Zespół ds. Realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w następującym składzie:

 1. Przewodnicząca – Małgorzata Przybyłek – p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu Nadzoru Podmiotów Leczniczych i Ochrony Zdrowia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Katowicach;
 2. Zastępca Przewodniczącego – Piotr Heliński – Kierownik Referatu Polityki Zdrowotnej w Departamencie Nadzoru Podmiotów Leczniczych i Ochrony Zdrowia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Katowicach;
 3. Członek Zespołu – Dorota Wodzisławska-Czapla – Zastępca Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego;
 4. Członek Zespołu – Włodzimierz Mazur – p.o. Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie chorób zakaźnych;
 5. Członek Zespołu – Magdalena Kałamarz – przedstawiciel Wydziału Zdrowia Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach; 6) Członek Zespołu – Tomasz Wojtasik – Certyfikowany Edukator Krajowego Centrum ds. AIDS w Warszawie, Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny METIS w Katowicach.”

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Departamentu Nadzoru Podmiotów Leczniczych i Ochrony Zdrowia.

§ 3

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Członkowi Zarządu nadzorującemu pracę Departamentu Nadzoru Podmiotów Leczniczych i Ochrony Zdrowia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Zarządzenie Nr 00081/17 z dnia 2 października 2017 r.

Organ wydający Marszałek Województwa Śląskiego

W sprawie Powołania Zespołu ds. Realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS

Na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie Województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 486 z późn. zm.) oraz § 69 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

§ 1

Do koordynacji działań związanych z zapobieganiem HIV/AIDS na terenie województwa śląskiego wynikających z Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS powołuje się Zespół ds. Realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w następującym składzie:

 1. Przewodniczący – Grzegorz Gwóźdź – Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach.
 2. Zastępca Przewodniczącego – Jarosław Malik – Kierownik Referatu Polityki Społecznej i Promocji Zdrowia Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach.
 3. Dorota Wodzisławska-Czapla – Zastępca Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.
 4. Adam Witor – Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie, Kierownik Poradni Diagnostyki i Terapii AIDS.
 5. Anna Przybysz – przedstawiciel Wydziału Zdrowia Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.
 6. Tomasz Wojtasik – Certyfikowany Edukator Krajowego Centrum ds. AIDS w Warszawie, Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny METIS w Katowicach.
 7. Anna Szczegielniak – przedstawiciel organizacji Youth Coalition for Sexual and Reproductive Rights.

§ 2

Przyjmuje się Regulamin działania Zespołu ds. Realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS, stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej.

§ 4

Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki
Regulamin działania Zespołu ds. Realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS [PDF 353,4kB]