WiadomościMarszałek nominowany

1 października 2001 Marszałek Województwa Śląskiego dr Jan Olbrycht został członkiem Rady Programowej Centrum Międzynarodowej Współpracy Kulturalnej "Instytut Adama Mickiewicza"Wyrazy współczucia dla narodu amerykańskiego

Marszałek Województwa Śląskiego dr Jan Olbrycht przesłał na ręce Ambasadora Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej w Polsce Christophera Hilla, Konsula Generalnego w Krakowie Sirii Lopez oraz Gubernatora Stanu Pensylwania Toma Ridge’a list z wyrazami współczucia dla ofiar ataków terrorystycznych w Nowym Jorku i Waszyngtonie