Wiadomości


Marszałek Województwa Śląskiego w Brukseli

W dniach 15-17 września 1999r. na zaproszenie Unii Europejskiej Marszałek Województwa Śląskiego Jan Olbrycht przebywał w Brukseli, gdzie wziął udział w przeglądzie (screeningu) prawodawstwa dotyczącego polityki regionalnej w ramach integracji z Unią Europejską oraz w spotkaniu RETI