WiadomościŚląskie zacieśnia współpracę z Hauts-de-France

 foto. Rafał Krawczyk
W Lille podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Województwem Śląskim i regionem Hauts-de-France W uroczystym podpisaniu umowy uczestniczył marszałek Jakub Chełstowski, wicemarszałek Wojciech Kałuża i przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego, Jan KawulokMiędzynarodowe spotkanie z historią w tle

 fot. Tomasz Żak / UMWS
Minister spraw federalnych, europejskich i międzynarodowych Nadrenii Północnej-Westfalii dr Stephan Holthoff-Pförtner złożył wizytę w regionie i spotkał się z marszałkiem województwa śląskiego Jakubem Chełstowskim

Śladami Wojciecha Korfantego

 fot. Patryk Pyrlik / UMWS
Zarząd Województwa Śląskiego zdecydował o podjęciu działań zmierzających do przekształcenia Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach w Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego


Zasłużeni dla województwa

 fot. Tomasz Żak / UMWS
Witold Bańka dotychczasowy Minister Sportu i Turystyki a obecnie Przewodniczący Światowej Agencji Antydopingowej (WADA) a także działacze Polskiego Czerwonego Krzyża otrzymali podczas minionej Sesji Sejmiku Odznaki Honorowe za Zasługi dla Województwa Śląskiego.