Wiadomości

Przyszli dyplomaci u marszałka

Marszałek województwa śląskiego Michał Czarski spotkał się ze studentami Uniwersytetu Lwowskiego oraz słuchaczami polskich uczelni uczestniczącymi w międzynarodowej konferencji "Droga Ukrainy"

Pytania o narodowość śląską

Według wyników Narodowego Spisu Powszechnego, 143 tys. mieszkańców naszego województwa zadeklarowało narodowość śląską. Oceniając tę statystykę jako znaczące zjawisko społeczne, Sejmik Województwa Śląskiego zorganizował w Bibliotece Śląskiej debatę poświęconą narodowości śląskiej.

Przyszłość górnictwa

Jeśli nie przełomowa to niezmiernie ważna dla przyszłości przemysłu wydobywczego na Śląsku była wczorajsza debata nt. górnictwa podczas XII Sesji Sejmiku Województwa Śląskiego


Goście z Ukrainy

Rozwój współpracy naszego regionu z Obwodem Czerniowieckim na Ukrainie zaproponował dzisiaj członek Zarządu Województwa Śląskiego, Wiesław Maras

Szczyt Młodzieży Regionów Trójkąta Weimarskiego

Spotkanie Zarządu Województwa Śląskiego z uczestnikami Szczytu oraz debata młodzieży z szefami regionów Północnej Nadrenii-Westfalii, Nord-Pas de Calais oraz Województwa Śląskiego zakończyły oficjalną część wizyty gości z krajów Trójkąta Weimarskiego.