WiadomościXXI Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego

Czerwcowa sesja Sejmiku została rozszerzona o dodatkowy punkt porządku obrad. W związku ze złożeniem przez Jana Olbrychta rezygnacji z mandatu radnego Sejmiku Województwa Śląskiego, radni podjęli uchwałę w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia tego mandatu


Gość z Korei Południowej

Współpracy gospodarczej, rozwojowi wzajemnych kontaktów pomiędzy Koreą Południową a Polską oraz przyczynom zmniejszenia poziomu koreańskich inwestycji w naszym kraju poświęcone było spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim