Wiadomości


Gość z Korei Południowej

Współpracy gospodarczej, rozwojowi wzajemnych kontaktów pomiędzy Koreą Południową a Polską oraz przyczynom zmniejszenia poziomu koreańskich inwestycji w naszym kraju poświęcone było spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim


Dotacje w dziedzinie turystyki

Zarząd Województwa Śląskiego przeznaczył 80 000 zł na współfinansowanie 25 projektów w ramach konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie krajoznawstwa i upowszechniania turystyki