Wiadomości

Zielone światło dla gmin i powiatów

Bank Rozwoju Rady Europy zaakceptował wszystkie 62 projekty zgłoszone przez Zarząd Województwa Śląskiego na dotacje inwestycyjne dla gmin i powiatów w ramach instrumentu "Fundusz na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej Skierowanej na Rozwój Przedsiębiorczości (FRRI)"

Bank zachowa tożsamość

Marszałek województwa Michał Czarski spotkał się z Leszkiem Czarneckim, prezesem zarządu Getin Holding S.A. oraz Tadeuszem Cypcarem prezesem zarządu Górnośląskiego Banku Gospodarczego S.A.


Nowe zasady finansowania zadań publicznych

W związku z wejściem w życie Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 24 kwietnia 2003 r., Samorząd Województwa Śląskiego wprowadził nowe procedury wspierania zadań publicznych z Budżetu Województwa w sferze określonej ustawą

Zarząd Województwa zatwierdził projekty

Zgodnie z obowiązującymi procedurami, Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził listę projektów zgłoszonych przez gminy i powiaty do konkursu ofert na dotacje inwestycyjne w ramach instrumentu "Fundusz na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej Skierowanej na Rozwój Przedsiębiorczości"

Narada w Komendzie Wojewódzkiej Policji

Na zaproszenie Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji, nadinspektora Kazimierza Szwajcowskiego, Marszałek Województwa Śląskiego Michał Czarski uczestniczył w naradzie podsumowującej pracę śląskiej policji w roku 2003