Uchwała zarządu nr 744/50/III/2007
w sprawie
zawarcia z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego porozumienia w sprawie udzielenia dotacji celowej w wysokości 24.000 zł na realizację zadania wykonywanego przez Muzeum w Bielsku-Białej w ramach programu z zakresu kultury objętego mecenatem państwa.

na podstawie
art. 41, ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (jednolity tekst Dz. U. z 2001r. nr 142 poz. 1590, z późniejszymi zmianami ) w związku z art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. nr 203 poz. 1966, z późniejszymi zmianami).

Pełna treść dokumentu do pobrania [13,0kB]