Patronaty

Kontakt w sprawie patronatów

Kontakt w sprawie patronatów:

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
Kancelaria Zarządu 
siedziba: ul. Dąbrowskiego 23, Katowice
Adam Leśniak, mail: adlesniak@slaskie.pl 
Wioletta Kołodziejska, mail: wkolodziejska@slaskie.pl 
tel.: +48 (32) 77 40 604

Linki do stron zewnętrznych
Lista przyznanych patronatów