Znak graficzny do pobrania

 Marszałek Jakub Chełstowski Marszałek Jakub Chełstowski

Znak graficzny, który należy umieścić na wszystkich materiałach promocyjnych, reklamowych i informacyjnych.

Organizator imprezy objętej Patronatem ma obowiązek umieszczenia właściwego znaku graficznego, jak również informacji na ten temat we wszystkich materiałach promocyjnych, reklamowych i informacyjnych oraz zobowiązany jest zadbać o wzmiankowanie faktu otrzymania przyznanego wyróżnienia w przekazach medialnych dotyczących imprezy.

Podczas trwania imprezy, której przyznany został Patronat, organizator ma obowiązek umieszczenia znaków promocyjnych Województwa Śląskiego w widocznym miejscu.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Marszałek Jakub Chełstowski Wicemarszałek Wojciech Kałuża Wicemarszałek Dariusz Starzycki Członek Zarządu Izabela Domogała Członek Zarządu Beata Białowąs

Załączniki
Znak graficzny do pobrania – marszałek Jakub Chełstowski [ZIP 659,7kB]
Znak graficzny do pobrania – wicemarszałek Wojciech Kałuża [ZIP 659,5kB]
Znak graficzny do pobrania – wicemarszałek Dariusz Starzycki [ZIP 673,8kB]
Znak graficzny do pobrania – członek Zarządu Izabela Domogała [ZIP 668,1kB]
Znak graficzny do pobrania – członek Zarządu Beata Białowąs [ZIP 1,5MB]