Uchwała zarządu nr 234/235/III/2009
w sprawie
wydania opinii

na podstawie
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa /t. j. Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1590 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 11b ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych /t. j. Dz. U. Nr 193 z 2008r., poz. 1194 z późniejszymi zmianami/

Pełna treść dokumentu do pobrania [3,0kB]