Uchwała zarządu nr 331/121/IV/2012
w sprawie
w sprawie: zatwierdzenia zmian Regulaminu Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju

na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1590 z późn. zm.) w związku z art. 48 ust. 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112 poz. 654)

Pełna treść dokumentu do pobrania [151,0kB]