Uchwała zarządu nr 263/18/IV/2011
w sprawie
wyboru do dofinansowania projektów złożonych w ramach Programu Rozwoju Subregionu Centralnego, w ramach naboru nr PRSC-02.01.00-12/08, Priorytet II Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Regionalnego Programu

na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zmianami) oraz art. 26 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zmianami).

Pełna treść dokumentu do pobrania [40,0kB]