Uchwała zarządu nr 1818/62/IV/2011
w sprawie
Zawarcia aneksu do umowy o dofinansowanie projektu nr POKL.07.02.01-24-181/09 pt. „Młodzi - aktywni”, realizowanego przez Fundację WSPARCIE

na podstawie
art.41 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr142 poz.1590 z późn. zm.), art. 5 pkt. 9 oraz art.28 ust.1 pkt.3 i art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity: Dz. U. z 2009r. Nr 84, poz. 712 ze zm.), oraz §3 pkt.2, §7 pkt.1 Porozumienia w sprawie realizacji komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nr KL/ŚL/2007/1 z dnia 22 czerwca 2007r.

Pełna treść dokumentu do pobrania [55,0kB]