Uchwała zarządu nr 258/18/IV/2011
w sprawie
udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Województwa Śląskiego w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Rudzka Agencja Rozwoju „INWESTOR” Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej.

na podstawie
Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt. 2 i art. 57 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) w związku z art. 243 § 1 kodeksu spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94 poz 1037 z późn zm.)

Pełna treść dokumentu do pobrania [43,0kB]