Uchwała zarządu nr 1468/59/V/2015
w sprawie
przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego zmieniającej uchwałę Nr IV/25/2/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 24 sierpnia 2012 roku w sprawie wykonania ,,Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014” z późn. zm.

na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 596 ze zmianami).

Pełna treść dokumentu do pobrania [35,0kB]


Załączniki
Projekt uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego z uzasadnieniem.