Uchwała zarządu nr 1754/59/IV/2011
w sprawie
zawarcia aneksu nr 5 do porozumienia nr 179/KT/2004 z dnia 10 lutego 2004 r. z Gminą Pawłowice dotyczącego przygotowania zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa obwodnicy miejscowości Pawłowice”.

na podstawie
art. 11 ust. 2 pkt 2 oraz art. 41 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o ądzie województwa /tj. Dz. U. Nr 142, poz.1590 z 2001 r. z późn. zm./, w związku z art. 19 ust. 4, art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych /tj. Dz. U. nr 19 z 2007 r., poz. 115 z późn. zm./ oraz a. 11d ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych /tj. Dz. U. nr 193 z 2008 r., poz. 1194 z późn. zm./

Pełna treść dokumentu do pobrania [RTF 4,0kB]


Załączniki
Załącznik do Uchwały nr 1754 / 59 / IV /2011 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 30 czerwca 2011 r.