Uchwała zarządu

zatwierdzenia Programu rzeczowo-finansowego na rok 2009 dla zadania inwestycyjnego pn. „Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworzu – modernizacja kotłowni”, realizowanego przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworzu
art. 41 ust. 2 pkt 3 i ust. 1 z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1590 z późn. zm.).
Pełna treść dokumentu do pobrania [RTF 37,0kB]