Uchwała zarządu

zmiany statutu Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku – Białej.
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1590 z późn. zm.), § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli z dnia 19 listopada 2009 roku (Dz. U. z 2009 roku Nr 200 poz. 1537) oraz § 5 ust. 1 Statutu RODN “WOM” w Bielsku – Białej
Pełna treść dokumentu do pobrania [3,0kB]