Uchwała zarządu

przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie dokonania zmian załącznika do uchwały Nr II/37/27/2005 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 4 lipca 2005 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów ze środków Europejskiego Fund
art. 41 , ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (j. t. z 2001r., Dz. U. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm),
Pełna treść dokumentu do pobrania [3,0kB]