Uchwała zarządu

zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2011 rok
art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1590 z późn. zm.) oraz art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z § 9 pkt 2 Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr IV/4/2/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na 2011 rok
Pełna treść dokumentu do pobrania [140,0kB]