Ponad 100 000 zł na rozwiązywanie problemów alkoholowych

Zarząd Województwa Śląskiego rozstrzygnął konkurs w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
W ramach II edycji otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego na finansowanie 12 projektów przeznaczono 106 600 zł. Do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego wpłynęły 54 projekty. Kryteria formalne spełniały 32 oferty. Dotacje na łączną kwotę 106 600 zł otrzymało 8 projektów z zakresu profilaktyki antyalkoholowej oraz 4 projekty dotyczące pomocy rodzinom osób uzależnionych. W ramach konkursu dofinansowanie otrzymały działania z obszaru profilaktyki problemów alkoholowych, ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz osób zaliczanych do grup podwyższonego ryzyka. Wsparto także przeciwdziałanie społecznemu wykluczeniu członków rodzin uzależnionych oraz integrację społeczności lokalnych na rzecz rodzin dotkniętych problemem alkoholowym.
Załączniki
Lista dofinansowanych projektów [HTM 7,6kB]