Oświadczenie Zarządu Województwa Śląskiego w sprawie działań władz miasta wobec Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Częstochowie

Od 1 marca 2001 roku władze Częstochowy nie będą dokonywać żadnych czynności formalno-prawnych związanych z prowadzeniem Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Częstochowie
Zarząd Województwa Śląskiego oświadcza, iż jest zaniepokojony zapowiedzią wstrzymania działań władz miasta Częstochowa wobec Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych. Z dniem 1 stycznia 1999 roku prowadzenie instytucji kształcenia nauczycieli przeszło z mocy prawa w kompetencje województwa. Mimo tego Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Częstochowie zostało przekazane do prowadzeniu miastu. Stan taki trwał przez okres dwóch lat. Z początkiem roku 2001 miasto Częstochowa oświadczyło, iż nie uzyskało rządowej subwencji oświatowej na prowadzenie kolegium. W związku z tym prezydent Częstochowy powiadomił Zarząd Województwa Śląskiego, iż "z dniem 1 marca 2001 roku nie będzie dokonywać żadnych czynności formalno-prawnych związanych z prowadzeniem Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Częstochowie". Zarząd Województwa Śląskiego uważa, że nie można podejmować próby naprawienia błędów popełnionych w roku 1999 w sposób, który naraża słuchaczy, nauczycieli i pracowników kolegium na niepewność co do dalszych losów placówki. Dlatego też Zarząd Województwa Śląskiego podejmie wszelkie możliwe i zgodne z prawem działania zapewniające dalsze funkcjonowanie tej, tak ważnej dla Częstochowy i Województwa Śląskiego, instytucji.