Absolutorium dla Zarządu Województwa Śląskiego

37 radnych za udzieleniem absolutorium Zarządowi Województwa za rok 2000
Sejmik Województwa Śląskiego podczas XXXIII sesji udzielił absolutorium dla Zarządu Województwa Śląskiego z wykonania budżetu województwa w roku 2000. Za udzieleniem absolutorium głosowało 37 radnych, przeciw było 28, od głosu wstrzymał się jeden radny. Pozytywną opinię nt. sprawozdania Zarządu z wykonania budżetu wydała Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach. Za udzieleniem absolutorium opowiedziała się także Komisja Rewizyjna oraz Komisja Budżetu i Finansów Sejmiku. W dalszym ciągu nie rozstrzygnięta pozostaje kwestia absolutorium dla Zarządu Województwa za rok 1999.