Witamy w Unii Europejskiej

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej jest faktem o wymiarze historycznym. Również Województwo Śląskie otrzymało niepowtarzalną szansę na rozwój oraz złagodzenie skutków restrukturyzacji górnictwa i przemysłu ciężkiego. Dzisiaj, wyraźniej niż kiedykolwiek rysuje się przyszłość Katowic, Bielska Białej, Częstochowy, Rybnika i całego regionu jako obszaru korzystnych przemian gospodarczych i społecznych. Zawodowy i twórczy potencjał mieszkańców województwa oraz dobre przygotowanie do zagospodarowania unijnych funduszy strukturalnych będą procentować nowymi miejscami pracy, rozwojem edukacji i nauki, wzrostem poziomu innowacyjności i konkurencyjności śląskich firm, wdrażaniem nowych technologii, rozwojem sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz poprawą stanu środowiska naturalnego. Nasz region stanie się atrakcyjny dla inwestorów i turystów. Żyją tu i pracują ludzie, którzy wiedzą jak skorzystać z tej historycznej okazji i podążyć szlakiem wytyczonym przez pracowitych, przedsiębiorczych oraz cierpliwych Europejczyków.