Odznaczenia dla dyrektorów Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”

W gmachu Sejmu Śląskiego odbyła się dzisiaj uroczystość wręczenia przez Wojewodę Śląskiego Lechosława Jarzębskiego orderów i odznaczeń państwowych za wybitne zasługi w dziedzinie medycyny oraz na polu działalności społecznej i artystycznej
Wśród trzynastu odznaczonych znaleźli się dyrektorzy wojewódzkiej jednostki kultury - Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”. Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski otrzymał Jerzy Wójcik – dyrektor artystyczny Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie. Dyrektor Jerzy Wójcik jest związany z zespołem od roku 1953 czyli od początku istnienia „Śląska”. Początkowo artysta baletu a następnie współtwórca wizerunków artystycznych największych polskich zespołów. W latach 80-tych był zastępcą dyrektora „Mazowsza”. Wybitny choreograf i znawca polskiego folkloru. Konsultant, pedagog, niestrudzony organizator licznych przedsięwzięć artystycznych, członek jury krajowych i międzynarodowych przeglądów i konkursów folklorystycznych. Dzisiejsze uhonorowanie dorobku Jerzego Wójcika przypada w roku Jego 70-tych urodzin oraz jubileuszu 50-lecia pracy artystycznej. Srebrny Krzyż Zasługi otrzymał Adam Pastuch – dyrektor ZPiT „Śląsk”. Z zespołem związany od roku 1995, początkowo jako zastępca Profesora Stanisława Hadyny a od 1999 jako dyrektor. Jest wybitnym przedstawicielem nowej generacji menedżerów kultury. Swoje kwalifikacje umiejętnie wykorzystuje do kreowania nowoczesnego wizerunku „Śląska”. Jest autorem i inicjatorem tworzenia Śląskiego Centrum Edukacji Regionalnej. Prowadzi szeroko zakrojone prace remontowo-adaptacyjne na terenie siedziby zespołu w Koszęcinie. W ostatnich latach kaplicy kompleksu pałacowego przywrócił dawny blask lokalizując w niej kameralną salę koncertową. Dyrektor Adam Pastuch jest też pomysłodawcą i organizatorem plenerowego pikniku artystycznego „Święto Śląska”. Jego inicjatywy oraz menedżerska skuteczność zapewniają zespołowi „Śląsk” stałą obecność na scenach regionu, kraju i całego świata. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski z rąk Wojewody śląskiego otrzymał wybitny ortopeda prof. dr hab. nauk medycznych Tadeusz Gaździk – kierownik Katedry i Oddziału Klinicznego Ortopedii Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach, prezes Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego. Wśród odznaczonych znalazł się też Katowicki Hufiec Związku Harcerstwa Polskiego im. Bohaterów Wieży Spadochronowej. W uroczystości uczestniczyli wicemarszałek Województwa Sergiusz Karpiński oraz dyrektor Wydziału Kultury Łucja Ginko. Ceremonię uświetnił recital artystów Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”.