Biblioteka Śląska powitała nowego dyrektora

 fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak
Od 1 października pracami największej książnicy w województwie pokieruje prof. Zbigniew Kadłubek

W Bibliotece Śląskiej członek Zarządu Henryk Mercik spotkał się z nowym dyrektorem oraz pracownikami placówki.

„Chcielibyśmy, aby Biblioteka Śląska miała znaczenie ponadregionalne. Podobnie jak historia naszego województwa, która z jednej strony jest skomplikowana, ale z drugiej niezwykle interesująca i europejska. Znaczenie Biblioteki Śląskiej również takie powinno być” – zaznaczył podczas spotkania Henryk Mercik, członek Zarządu Województwa Śląskiego.

Prof. Zbigniew Kadłubek jest filologiem klasycznym, komparatystą, eseistą i tłumaczem, doktorem nauk humanistycznych, profesorem nadzwyczajnym w Katedrze Literatury Porównawczej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego. Na stanowisko dyrektora Biblioteki Śląskiej został powołany w drodze konkursu.

„Biblioteka Śląska popularyzuje wiedzę, bada dynamiki twórcze, inscenizuje wydarzenia. To miejsce zamożności i bogactwa. Bogactwem biblioteki są jej ludzie, pracownicy. Chcemy, aby każdy w Bibliotece Śląskiej czuł się jak u siebie. Biblioteka Śląska musi być liderem intermedialności w naszym województwie” – podkreślił przejmujący urząd prof. Zbigniew Kadłubek.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak

Linki do stron zewnętrznych
Biblioteka Śląska - strona www
tagi: