GOPR gwarancją bezpieczeństwa

 Wsparcie dla GOPR. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Wsparcie dla GOPR. fot. Andrzej Grygiel / UMWS
2,5 mln zł trafi do grup regionalnych GOPR – Jurajskiej i Beskidzkiej

GOPR gwarancją bezpieczeństwa 2,5 mln zł trafi do grup regionalnych GOPR – Jurajskiej i Beskidzkiej Symboliczne czeki przekazał przedstawicielom GOPR marszałek Jakub Chełstowski oraz radni Maria Materla i Marek Bieniek.

„Konsekwentnie wspieramy GOPR. W tym roku do grupy jurajskiej i beskidzkiej trafi łącznie 2,5 mln zł, które mogą zostać przeznaczone na zakup niezbędnego sprzętu, utrzymanie stacji ratunkowych, obsługę techniczną czy niezbędne przedsięwzięcia. To inwestycja w bezpieczeństwo, zarówno mieszkańców jak i turystów, którzy odwiedzają nasz region. Ratownicy zasługują na lepsze warunki pracy i sprzęt, który nie tylko ułatwia pracę, ale może ratować zdrowie i życie” – tłumaczy marszałek Jakub Chełstowski.

Zarząd Województwa Śląskiego wyraził zgodę na udzielenie dotacji celowej Grupie Jurajskiej GOPR – w kwocie 1 285 000 zł oraz Grupie Beskidzkiej – w kwocie 1 215 000 zł.

Marszałek Jakub Chełstowski podkreślał, że w tym roku wsparcie jest najwyższe w historii. Warto zaznaczyć, że w latach 2018-2023 do obu grup trafiło łącznie prawie 8 mln zł z budżetu Województwa Śląskiego.

„Dziękuję marszałkowi i Sejmikowi za dostrzeżenie potrzeb i wsparcie finansowe. Śląskie się zmienia, turystyka się rozwija i ten ruch jest z roku na rok coraz większy. Dzięki tym środkom możemy się doskonalić i mieć lepszy sprzęt, by móc pomagać turystom” – mówił Robert Pilarczyk, naczelnik Grupy Jurajskiej GOPR.

Dotacje pozwolą na dofinansowanie działań związanych z utrzymaniem gotowości ratowniczej, w tym m.in. zakup niezbędnego sprzętu, utrzymanie stacji ratunkowych, obsługę techniczną oraz zakup elementów infrastruktury obiektów GOPR.

Działania podejmowane przez ratowników GOPR skupiają się na zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańcom i turystom przebywającym na terenach górskich. Każda z grup zakupi pojazd typu bus, który pozwoli na sprawny transport ratowników i skuteczniejsze prowadzenie szkoleń i prac organizacyjnych. Grupa Jurajska GOPR zakupi również karetkę górską, będącą kluczowym narzędziem, od którego zależy czas i skuteczność dotarcia do miejsca wypadku oraz ewakuacja poszkodowanych w najlepszych warunkach. Dokończone zostaną również prace wykończeniowe Centralnej Stacji Ratunkowej Grupy Jurajskiej GOPR. Modernizacja budynku pozwoli na sprawne utrzymywanie gotowości ratowniczej, a dzięki stworzeniu skrzydła szkoleniowego, także na doskonalenie kompetencji ratowników GOPR oraz podmiotów współpracujących. Podnoszenie kwalifikacji ratowników i doposażenie grup w niezbędny sprzęt umożliwi poprawę warunków pracy podczas wypraw, akcji oraz interwencji ratowniczych, co bezpośrednio przekłada się na wzrost bezpieczeństwa publicznego.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Wsparcie dla GOPR. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Wsparcie dla GOPR. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Wsparcie dla GOPR. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Wsparcie dla GOPR. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Wsparcie dla GOPR. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Wsparcie dla GOPR. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Wsparcie dla GOPR. fot. Andrzej Grygiel / UMWS