Wiadomości

Dyskusja o ochronie zdrowia

 fot. BP Patryk Pyrlik
W gmachu Sejmu Śląskiego odbyło się kolejne posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. W obradach uczestniczył marszałek województwa Jakub Chełstowski

Troska o Park Śląski

 fot. Patryk Pyrlik
Marszałek Jakub Chełstowski zorganizował dziś spotkanie dotyczące działań związanych z zagospodarowaniem na cele komercyjne terenów przyległych bezpośrednio do Parku Śląskiego

Inwestycja w zdrowie

 fot. Tomasz Żak / UMWS
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku oddał do użytku zmodernizowany Oddział Pediatryczny i Szpitalny Oddział Ratunkowy

I posiedzenie Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej

 fot. BP Patryk Pyrlik
W spotkaniu udział wzięła m.in. członek zarządu województwa śląskiego Izabela Domogała, będąca jednocześnie przewodniczącą Komitetu, Jarosław Wesołowski, dyrektor Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz Grzegorz Baranowski, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Inicjatywa zawsze w cenie

 fot. Tomasz Żak / UMWS
Podpisano pierwsze umowy w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka”. Kwota przeznaczona dla powiatu żywieckiego i bielskiego to ponad dziewięćset tysięcy złotych