Nowe standardy badań endoskopowych i leczenia udarów w Św. Barbarze

 WSS nr 5. fot. Tomasz Żak / UMWS WSS nr 5. fot. Tomasz Żak / UMWS
Uroczyste otwarcie Pracowni Endoskopii Przewodu Pokarmowego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Sosnowcu

Pracownia Endoskopii Przewodu Pokarmowego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu przeszła gruntowny remont. Kosztem ponad 1 200 000 złotych do dyspozycji pacjentów powstały skonsolidowane pracownie z wydzielonymi przestrzeniami dla chorych przygotowujących się do badań, gabinety do specjalistycznych badań endoskopowych, pokój wybudzeń, poczekalnia, sekretariat oraz zaplecze socjalne. W ramach jednej pracowni można teraz wykonać wszystkie badania endoskopowe dostępne w WSS nr 5 tj. gastroskopię, kolonoskopię, endoskopową cholangiopankreatografię wsteczną oraz ultrasonografię endoskopową. Pracownia ściśle współpracuje z Poradnią i Oddziałem Gastroenterologii, co stanowi udogodnienie diagnostyczne dla pacjentów kierowanych do takich badań. Każdego miesiąca z jej oferty korzysta ponad 450 pacjentów.

W uroczystości otwarcia Pracowni Endoskopii Przewodu Pokarmowego uczestniczyli m.in.: wicemarszałek Województwa Śląskiego Anna Jedynak, prezes Fundacji „I Jesteś w domu” Tomasz Żak oraz lek. med. Jerzy Eszyk, kierownik Oddział Gastroenterologii i Onkologii Przewodu Pokarmowego.

Jak podkreśla prof. Bartosz Straszak, p.o. dyrektora WSS 5, modernizacja pracowni, zakup mebli i wyposażenia możliwe były dzięki wsparciu darczyńców: Fundacji „I jesteś w domu” oraz firmie „Agata Meble”, którzy przekazali na ten cel 800 tysięcy złotych oraz meble do wyposażenia pracowni i zaplecza socjalnego.

- Remont Pracowni Endoskopii to już kolejna inwestycja w Szpitalu Specjalistycznym w Sosnowcu – podkreślała wicemarszałek Anna Jedynak – A przed nami kolejne, mam nadzieję, że już niedługo spotkamy się tu w związku z inwestycjami w Pracowni Radiologicznej, Szpitalnym Oddziale Ratunkowym i największym naszym przedsięwzięciem związanym z modernizacją sal operacyjnych. Wszystko to służyć będzie zarówno pacjentom, jak i komfortowi pracy lekarzy. Szybkość badań, ich jakość będą się przekładały na skuteczność diagnostyki i leczenia. Dziękuję również za wsparcie darczyńców.

- W szpitalu zawsze funkcjonowała Pracownia Endoskopii jako nieodłączna część Oddziału Gastroenterologii. Pracowaliśmy jednak w znacznie gorszych warunkach dla personelu medycznego i pacjentów. Jeszcze w zeszłym roku nasza pracownia mieściła się na trzech poziomach. Teraz funkcjonujemy w jednym miejscu, przystosowanym do obsługi zarówno pacjentów ambulatoryjnych, jak i szpitalnych. Co więcej, odkąd mamy tę pracownię, możemy łączyć różne zabieg endoskopowe. To daje korzyść pacjentowi, jest bezpieczniejsze, bo skraca czas znieczulenia, daje też pole do dalszego rozwoju oferty medycznej. – podsumował Jerzy Eszyk.

Sosnowiecki Szpital Specjalistyczny podpisał ponadto umowę o wzajemnej współpracy z Sosnowieckim Szpitalem Miejskim sp. z o.o. oraz Rejonowym Pogotowiem Ratunkowym w Sosnowcu w zakresie zoptymalizowania udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia udarowego pacjentów przyjmowanych w SOR lub Izbie Przyjęć i do oddziałów neurologicznych.

W obecności m.in.: wicemarszałek Anny Jedynak i dr.n.med. Pawła Gruenpetera, kierownika Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym, dokument w tej sprawie podpisali: dyrektor Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu Klaudiusz Nadolny, prezes zarządu Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego sp. z o.o. w restrukturyzacji Aneta Kawka oraz dyrekcja WSS Nr 5 w Sosnowcu.

Szybkie rozpoznanie udaru to szansa na skuteczne leczenie, tymczasem Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 jest jednym z 27 w kraju centrów udarowych leczącym ostry udar niedokrwienny za pomocą trombektomii mechanicznej. Zawarte porozumienie dotyczy wzajemnej współpracy w zakresie zoptymalizowania udzielania świadczeń zdrowotnych dotyczących leczenia udarowego pacjentów przyjmowanych w SOR, Izbie Przyjęć i do oddziałów neurologicznych, by chorzy, którzy znajdują się w tzw. okienku czasowym mieli możliwość wykonania zabiegu tromektomii w najszybszym możliwym terminie.

Standardową metodą leczenia udaru jest tromboliza, rozpuszczanie skrzepliny za pomocą podanego dożylnie leku przeciwkrzepliwego. Nie zawsze jest ona skuteczna i nie u wszystkich pacjentów można ją zastosować. Z kolei trombektomię mechaniczną, najnowszą formę leczenia udaru niedokrwiennego mózgu, powinno się wykonywać w ciągu 6 godzin od pojawienia się pierwszych sygnałów o udarze.

- Dlatego tak ważna jest dobra współpraca szpitali i pogotowia, by każdy pacjent będący w okresie sześciu godzin od wystąpienia pierwszych objawów udaru mógł trafić do specjalistycznego ośrodka, który spełnia wszystkie wymogi stawiane przez Ministerstwo Zdrowia, dysponuje odpowiednim sprzętem (tomograf, angiograf, rezonans magnetyczny) oraz odpowiednią liczbą specjalistów z zakresu radiologii, neurologii, neurochirurgii, kardiologii i chirurgii naczyniowej - podkreśla prof. ucz. dr Bartosz Straszak.

Warto zaznaczyć, że wykonywanie procedury trombektomii mechanicznej nie byłoby możliwe, gdyby nie nowo zainstalowany w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu angiograf sufitowy o wartości niespełna 4,5 miliona złotych, który został zakupiony z dotacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (kwota dotacji 4 361 362 zł, środki własne Szpitala 33 843,24 zł).

- Kiedy oddawano do użytku angiograf, nie rozmawialiśmy o udarach – przypomniała A. Jedynak – Dzisiaj prezentujemy jego nowe zastosowanie na miarę ludzkiego zdrowia i życia. Porozumienie przed chwilą podpisane formalizuje trwającą już współpracę, która skraca czas reakcji na wystąpienie udaru i zwielokrotnia szansę chorych na wyleczenie bez poważnych komplikacji i powikłań. Życzę żeby dobra współpraca stron dzisiejszego porozumienia dawała szansę na skorzystanie z najnowocześniejszych metod leczenia udarów oferowanych przez WSS 5 wszystkim, którzy takiej pomocy potrzebują.

Sfinansowany ze środków samorządu województwa angiograf jest urządzeniem, którego szerokie możliwości pozwalają sprostać najnowszym wymaganiom angiografii i małoinwazyjnych zabiegów naczyniowych, ze szczególnym uwzględnieniem radiologii zabiegowej i chirurgii naczyniowej. Zastosowane w nim innowacyjne technologie sprzętowe i programowe umożliwiają połączenie inteligentnych rozwiązań i łatwości obsługi, pozwalając z jednej strony na zwiększenie produktywności, z drugiej – na uzyskiwanie lepszych rezultatów klinicznych.

- Skuteczność trombolizy i trombektomii jest wielokrotnie większa w pierwszej godzinie zastosowania leczenia – wyjaśniał dr Gruenpeter. – Dzięki zainteresowaniu organu założycielskiego, dyrekcji szpitala i władz miasta możemy taką współpracę realizować. Ratujemy pacjentów w różnym wieku, ostatnio pacjentkę 36-letnią i 30-letnią.

W Polsce rocznie dochodzi do ponad 100 000 udarów. Jak podkreślił dyrektor Nadolny, to tylko przypadki zdiagnozowane, rzeczywista skala jest znacznie większa.


Zakup angiografu nie jest jedyną formą wsparcia sosnowieckiej lecznicy w ostatnim czasie. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu otrzymał dotacje celowe z budżetu Województwa Śląskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie następujących zadań inwestycyjnych:

 • „Doposażenie w sprzęt medyczny Bloku Operacyjnego Neurochirurgii w latach 2020-2022 w kwocie 17 206 418 zł z przeznaczeniem na: mikroskop operacyjny 3 szt., monitoring śródoperacyjny 2 szt., wiertarki szybkoobrotowe 3 szt., neuronawigacja 2 szt., rezonans magnetyczny;
 • Modernizacja i przebudowa oraz wyposażenie sal operacyjnych Centralnego Traktu Operacyjnego wraz z zapleczem. w latach 2021 – 2024 w kwocie 40 209 103 zł;
 • Zakup USG dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej, w 2022 roku w kwocie: 426 589 zł;
 • Zakup aparatu USG dla Klinicznego Oddziału Urologii i Onkologii Urologicznej, w 2022 roku w kwocie: 495 118 zł;
 • eCareMed - rozwój cyfrowych usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu, realizacja w ramach środków unijnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014 – 2020, Oś priorytetowa II Cyfrowe Śląskie, Działanie 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w latach 2021 – 2023, kwota dofinasowania wkładu własnego 1 974 218,13 zł.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 WSS nr 5. fot. Tomasz Żak / UMWS WSS nr 5. fot. Tomasz Żak / UMWS WSS nr 5. fot. Tomasz Żak / UMWS WSS nr 5. fot. Tomasz Żak / UMWS WSS nr 5. fot. Tomasz Żak / UMWS WSS nr 5. fot. Tomasz Żak / UMWS WSS nr 5. fot. Tomasz Żak / UMWS WSS nr 5. fot. Tomasz Żak / UMWS WSS nr 5. fot. Tomasz Żak / UMWS WSS nr 5. fot. Tomasz Żak / UMWS WSS nr 5. fot. Tomasz Żak / UMWS WSS nr 5. fot. Tomasz Żak / UMWS WSS nr 5. fot. Tomasz Żak / UMWS WSS nr 5. fot. Tomasz Żak / UMWS WSS nr 5. fot. Tomasz Żak / UMWS WSS nr 5. fot. Tomasz Żak / UMWS WSS nr 5. fot. Tomasz Żak / UMWS WSS nr 5. fot. Tomasz Żak / UMWS WSS nr 5. fot. Tomasz Żak / UMWS WSS nr 5. fot. Tomasz Żak / UMWS WSS nr 5. fot. Tomasz Żak / UMWS WSS nr 5. fot. Tomasz Żak / UMWS WSS nr 5. fot. Tomasz Żak / UMWS WSS nr 5. fot. Tomasz Żak / UMWS WSS nr 5. fot. Tomasz Żak / UMWS WSS nr 5. fot. Tomasz Żak / UMWS