Wiadomości
6,7 mln zł na pieczę zastępczą

Foto: BP Witold Trólka
Zarząd Województwa Śląskiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej w latach 2019-2023.