Jakub Chełstowski nadal marszałkiem

 fot. UMWS fot. UMWS
Radni Prawa i Sprawiedliwości nie zdołali dokonać aktu politycznej zemsty i nie odwołali Jakuba Chełstowskiego z funkcji marszałka Województwa Śląskiego podczas kwietniowej sesji Sejmiku. W głosowaniu tajnym przeciw odwołaniu opowiedziało się 24 radnych. Głos za odwołaniem oddało 18 radnych.

- Proces powoływania czy też odwoływania marszałków i członków zarządu województwa, referenda w sprawie odwołania prezydentów czy burmistrzów są w demokracji czymś naturalnym. Muszą być jednak ku temu racjonalne powody, logiczne przesłanki i konkretne argumenty. W próbie odwołania mnie z funkcji marszałka przeważyła chęć odwetu za decyzję opuszczenia szeregów Prawa i Sprawiedliwości, co dokonało się w listopadzie ubiegłego roku. Za sprzeciw wobec centralistycznej polityki, ograniczenia roli samorządu terytorialnego, przedkładania dobra partii nad dobro obywatela i odrzucania funduszy unijnych w ramach KPO, tak dziś potrzebnych, gdy borykamy się z jednym z największych w Europie wskaźników inflacji, na mojej osobie miał dokonać się akt politycznej zemsty. Co też pokazuje, że dialog, chęć budowania czegokolwiek ponad partyjnymi podziałami w przypadku formacji tworzących Zjednoczoną Prawicę jest praktycznie niemożliwe. To przykre, ale też niepokojące jeśli spojrzymy na to szerzej niż przez pryzmat wyłącznie regionu. To niepokojący sygnał dla Polski. W Sejmiku przeważył dziś przede wszystkim rozsądek. Chcę podziękować nie tyle za to, że pozostaję nadal na tym zaszczytnym stanowisku, bo taką jest przecież funkcja marszałka, ale przede wszystkim dziękuję za to, że wygrała dziś demokracja a nie politykierstwo – podkreślił Jakub Chełstowski.

Dla przypomnienia, w listopadzie marszałek Jakub Chełstowski opuścił szeregi PiS i wraz z trójką radnych: Aliną Nowak, Marią Materlą i Rafałem Kandziorą przeszedł do Ruchu Samorządowego „Tak! Dla Polski”. Próbę odwołania marszałka można odczytywać zatem jako formę odwetu przez radnych reprezentujących w Sejmiku Zjednoczoną Prawicę. Tyle że ta próba się nie powiodła.

- Sama treść wniosku była już kuriozalna. Marszałkowi województwa zarzucano nieskuteczność w wykorzystywaniu środków unijnych, choć akurat jest dokładnie odwrotnie. Wniosek radnych PiS tak naprawdę można odczytywać jako skierowany wobec rządu, z którym się utożsamiają, wszak ciągle Polska nie ma pieniędzy z KPO – skomentował obecny na kwietniowych obradach prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński.

Obecni na sesji byli także inni samorządowcy oraz parlamentarzyści m.in. poseł RP Wojciech Saługa i prezydent Tychów Andrzej Dziuba.

- Dziś wygrała demokracja – zaznaczył Wojciech Saługa zapewniając, że taka równowaga sił politycznych pozostanie niezmieniona do końca trwającej kadencji.

Wiceprzewodniczący Sejmiku, Stanisław Gmitruk podczas swojego wystąpienia zwrócił uwagę, że złożony przez radnych prawicy wniosek o odwołanie Jakuba Chełstowskiego zawiera sporo nieścisłości.

- Razi niekonsekwencją w swojej treści. Ze swojego punktu widzenia, przez lata zawsze byłem w opozycji, ale w kwestii współpracy z Jakubem Chełstowskim, to układała się i układa ona wzorcowo. Takim przykładem jest choćby jego zaangażowanie w sprawy Subregionu Północnego i polityka zrównoważonego rozwoju – dodał Stanisław Gmitruk.

Podczas kwietniowych obraz podjęto m.in. uchwały o przekształcenie Stadionu Śląskiego ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w jednostkę budżetową Urzędu Marszałkowskiego, zadecydowano o zmianach w tegorocznym budżecie województwa oraz zmianach w Wieloletniej Prognozie Finansowej, a także o udzieleniu pomocy gminie Radzionków.

- Do końca kadencji nie pozostało już wiele czasu, ale chcemy wykorzystać go efektywnie. Służyć mieszkańcom i tworzyć fundamenty pod przyszłość regionu, który do końca trzeciej dekady XXI wieku ma zmienić swoje oblicze. Stać się wizytówką udanej transformacji, nowoczesnych, przyjaznych środowisku technologii i świetnie wykształconych kadr. Jestem przy tym szczęśliwy, że rozpoczniemy także pierwsze inwestycje w ramach nowej perspektywy unijnej i Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. A przypomnę, jest to rekordowa w skali regionu kwota 5,1 mld euro. Naszym wspólnym zamierzeniem, moim i całego zarządu województwa, z którym mam okazję i zaszczyt współpracować, jest zostawić po sobie jak najwięcej dobrego dla przyszłych pokoleń Województwa Śląskiego – dodaje marszałek Jakub Chełstowski.

- Stawiamy na efektywność. Przed nami wiele projektów do zrealizowania w wielu obszarach – podsumowuje Łukasz Czopik, wicemarszałek województwa.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. UMWS fot. UMWS fot. UMWS fot. UMWS