Marszałek uhonorowany Szablą Kilińskiego

 Gala Izby Rzemieślniczej Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Gala Izby Rzemieślniczej Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach. fot. Andrzej Grygiel / UMWS
W siedzibie NOSPR odbyła się doroczna gala Izby Rzemieślniczej Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach

To okazja aby uhonorować osoby, firmy i instytucje mające znaczący wkład w gospodarczy rozwój regionu. Szablę Kilińskiego, najbardziej zaszczytne wyróżnienie ustanowione przez Kongres Rzemiosła Polskiego otrzymał Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski.

- Akt przyznania mi Szabli Kilińskiego, najwyższego odznaczenia rzemieślniczego jest dla mnie wielkim zaszczytem, za które chciałbym serdecznie podziękować. Przyznam, że jestem tym faktem bardzo wzruszony, ale przy tym szczęśliwy, że mogę je odebrać ja w tak wyjątkowym miejscu i być dziś tutaj razem z państwem. Bez was – środowiska związanego z szeroko pojętym rzemiosłem, nie byłoby silnego gospodarczo Województwa Śląskiego. Nasz region od pokoleń zbudowany jest na tradycji rzemiosła, które obok przemysłu jest i pozostanie swoistym DNA gospodarki naszego regionu. Jego ewolucję można postrzegać przez pryzmat zmian, które zachodzą przede wszystkim w przemyśle, z którym od pokoleń kojarzone jest obecne Województwo Śląskie. Trzeba to zaakcentować szczególnie w dobie, gdy niemal w każdej dziedzinie gospodarczego życia, sięgamy po nowoczesne technologie. Ale przecież nie byłoby ich bez rzemiosła. Postęp jest wypadkową jego ewolucji, przeobrażeniom, jakie przez wieki przechodziło. Warto przypomnieć, że ubiegły rok był ustanowiony przez Sejmik Rokiem Rzemiosła w Województwie Śląskim, co bez wątpienia przyczyniło się do jego popularyzacji, przypomniało także o znaczeniu rzemiosła – skomentował marszałek województwa Jakub Chełstowski.

Szable Kilińskiego decyzją Kongresu Rzemiosła Polskiego przyznawane są od 1998 roku. Jest to replika karabeli polskiej z XVIII w. wykonana w skali 1:1 wraz z miniaturką oraz legitymacją. Tę odznakę nadaje Kapituła, w skład której wchodzą członkowie Zarządu ZRP, rzemieślnikom-członkom organizacji samorządu rzemiosła, między innymi za wybitne zasługi dla rozwoju rzemiosła polskiego i propagowanie jego osiągnięć w kraju i zagranicą, inicjatywę, zaangażowanie i ofiarną działalność w organach statutowych rzemiosła i małej przedsiębiorczości, zwłaszcza szczebla krajowego.

- Nasza Izba Rzemieślnicza ma już 101 lat, a w nowe stulecie chcemy wejść mocno, z impetem. Świat wokół nas się zmienia, a rzemiosło musi mu dotrzymać kroku. Obowiązkiem współczesnego rzemieślnika jest szkolenie kolejnych pokoleń. A jego samego muszą cechować: kwalifikacje, jakość i niekonwencjonalność, a wspólnym mianownikiem powinna być innowacyjność – podkreślił prof. Jan Klimek, prezes Izby Rzemieślniczej Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach.

Tytuł Rzemieślnika Roku otrzymała Małgorzata Kuś, prezes Zakładu Przetwórstwa Mięsnego „Kuś” w Rudzie Śląskiej. Statuetki Firm z Jakością otrzymali: Kłos, Optyk Łazarowicz, Centrum Stomatologii „Dentica”, Cafe Star oraz Zakład Optyczny Andrzej Dąbrowski.

Statuetkę za całokształt działalności otrzymał świętujący 70-lecie istnienia Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk”.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Gala Izby Rzemieślniczej Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Gala Izby Rzemieślniczej Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Gala Izby Rzemieślniczej Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Gala Izby Rzemieślniczej Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Gala Izby Rzemieślniczej Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Gala Izby Rzemieślniczej Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Gala Izby Rzemieślniczej Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Gala Izby Rzemieślniczej Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Gala Izby Rzemieślniczej Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Gala Izby Rzemieślniczej Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Gala Izby Rzemieślniczej Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Gala Izby Rzemieślniczej Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach. fot. Andrzej Grygiel / UMWS