Inicjatywy lokalne: kolejne umowy podpisane

 fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak
Sołectwa powiatu kłobuckiego będą realizować projekty wybrane w Konkursie Przedsięwzięć Inicjatyw Lokalnych

W Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku podpisano umowy z przedstawicielami gmin z terenu powiatu na zadania wskazane w ramach rozstrzygniętego w ubiegłym miesiącu Konkursu Inicjatyw Lokalnych.

„Bardzo ważne są duże inwestycje jak modernizacja dróg wojewódzkich czy budowa Stadionu Śląskiego. Ta inicjatywa skierowana dla sołectw pozwala na równoważony rozwój całego województwa. To pierwszy rok realizacji tego zadania. Wynika on z przyjętej strategii rozwoju województwa, rozwoju obszarów wiejskich. Myślę, że inicjatywa zostanie wpisana na stałe w działania Samorządu Województwa Śląskiego” – powiedział wicemarszałek Stanisław Dąbrowa.

Wsparcie otrzyma 19 projektów z sołectw w gminach Kłobuck, Krzepice, Miedźno, Opatów, Popów, Przystajń i Wręczyca Wielka. Dofinasowana zostanie m.in. budowa chodników, wyposażanie świetlic wiejskich, modernizacja placu zabaw i budowa siłowni plenerowej.

„Ten program jest przykładem dobrej i efektywnej współpracy samorządów różnych szczebli Samorządu Województwa Śląskiego. To impuls do działania lokalnych społeczności, aktywności we własnych środowiskach” – dodał przewodniczący Sejmiku Stanisław Gmitruk.

W skali województwa na konkurs w wpłynęło ponad czterysta wniosków opiewających na kwotę niespełna sześciu milionów złotych. Pozytywnie oceniono 343 z nich – na sumę 4,8 mln zł. Zadania musiały być zarekomendowane przez radę sołecką lub zebranie wiejskie. Otrzymane w konkursie pieniądze sołectwa wydadzą wedle wskazanych potrzeb. Wśród wskazanych projektów z całego regionu znajdują się te związane z infrastrukturą, ale także zakupem mundurów galowych, instrumentów muzycznych dla zespołów, wyposażeniem świetlic czy budową wiat przystankowych.

Uroczystość w Kłobucku była okazją do prezentacji projektów realizowanych na terenie powiatu. Zaprezentowano m.in. wybudowaną z udziałem środków Regionalnego Programu Operacyjnego pracownię CNC w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku. Goście odwiedzili także inwestycje związane z budową kanalizacji, rozbudową stacji uzdatniania wody w Krzepicach oraz budową przedszkola we Wręczycy Wielkiej.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak