Trójkąt udanej współpracy

 Foto: UMWŚ Dariusz Bednorz Foto: UMWŚ Dariusz Bednorz
Oświadczenie o współpracy między Województwem Śląskim, krajem związkowym Nadrenią Północną-Westfalią i regionem Hauts-de-France podpisano podczas spotkania Regionalnego Trójkąta Weimarskiego we Francji

Podpisanie oświadczenia wieńczyło debatę polityków regionalnych z przedstawicielami młodzieży z trzech regionów – uczestnikami tegorocznej edycji Szczytu Młodzieży. Corocznie 45 przedstawicieli regionów partnerskich (po 15 osób z każdego regionu) spotyka się, by dyskutować o problemach i wyzwaniach. W tym roku wśród głównych tematów znalazły się m.in. krytyka i kompetencje mediów, przemiana społeczeństwa, odpowiedzialni obywatele. Województwo Śląskie reprezentowała członek Zarządu Małgorzata Ochęduszko-Ludwik.

W ramach porozumienia strony zamierzają rozwijać współpracę w zakresie m.in. przekształceń gospodarczych, ekologicznych, społecznych i kulturalnych, mobilności młodych ludzi oraz w dziedzinie kultury. Projekty z wymienionych obszarów są realizowane corocznie, naprzemiennie na terytorium jednego z regionów partnerskich. Warto przypomnieć, że współpraca trójstronna jest realizowana od 2001 r. Region Hauts-de-France utworzono z połączenia regionu Nord-Pas de Calais i Pikardii w wyniku reformy administracyjnej we Francji, która weszła w życie w 2016 r. Władze nowego regionu francuskiego wyraziły wolę kontynuacji współpracy. Spotkanie przedstawicieli regionów partnerskich było zatem okazją do omówienia kierunków współpracy trójstronnej. Odbyło się także spotkanie przedstawicieli Województwa Śląskiego i Hauts-de-France poświęcone odnowieniu porozumienia dwustronnego (poprzednie podpisane w 2012 r. z Nord-Pas de Calais wygasło w 2016 r.).

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Foto: UMWŚ Dariusz Bednorz Foto: UMWŚ Dariusz Bednorz Foto: UMWŚ Dariusz Bednorz Foto: UMWŚ Dariusz Bednorz Foto: UMWŚ Dariusz Bednorz Foto: UMWŚ Dariusz Bednorz Foto: UMWŚ Dariusz Bednorz Foto: UMWŚ Dariusz Bednorz