Ludzie kultury odebrali nagrody

 fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS
Nagrody Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury za rok 2018

Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił laureatów Nagród Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury za rok 2018. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się dzisiaj w Kinoteatrze Rialto w Katowicach.

Nagrody w poszczególnych kategoriach otrzymali:

Nagrody za upowszechnianie i ochronę dóbr kultury:

 • Ewa Niewiadomska – za upowszechnianie kultury w mediach
 • Grzegorz Płonka – za popularyzację kultury śląskiej
 • Adam Wesołowski – za upowszechnianie sztuki muzycznej

Nagrody artystyczne:

 • Jan Bógdoł – za wybitne osiągnięcia artystyczne
 • Jerzy Kronhold – za wybitne osiągnięcia artystyczne
 • Michał Znaniecki – za wybitne osiągnięcia artystyczne

Nagrody dla młodych twórców:

 • Justyna Kędzia – za osiągnięcia w dziedzinie poezji
 • Miłosz Borycki – za osiągnięcia w dziedzinie muzyki
 • Dagmara Walkowicz-Goleśny – za osiągnięcia w dziedzinie scenografii, kostiumografii i malarstwa

Wręczenie nagrody laureatowi nagrody za wybitne osiągnięcia w dziedzinie konserwacji zabytków odbędzie się podczas Sesji Konserwatorskiej „Transport” organizowanej w Katowicach 22 października br. przez Regionalny Instytut Kultury.

Nagrody Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury przyznawane są od 2000 roku. Nagrody przyznaje Zarząd Województwa Śląskiego na podstawie propozycji powołanej przez siebie komisji. Wśród osób uhonorowanych nagrodą artystyczną, przyznawaną corocznie trzem osobom działającym na terenie województwa lub na jego rzecz za wieloletnie wybitne osiągnięcia twórcze, znaleźli się m.in. Magdalena Piekorz, Robert Talarczyk, Marek Moś, Lech Majewski, Jan Wincenty Hawel, Bernard Krawczyk, Feliks Netz.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS Nagrody Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury za rok 2018.

film: Instytucja Filmowa SILESIA FILM Nagrody Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury za rok 2018.

film: Instytucja Filmowa SILESIA FILM Nagrody Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury za rok 2018.

film: Instytucja Filmowa SILESIA FILM

Załączniki
Informacje o laureatach Nagród Marszałka Województwa Śląskiego [PDF 299,1kB]

Filmy