Marszałek zaprasza do debaty regionalnej

 fot. arch. BP Tomasz Żak fot. arch. BP Tomasz Żak
8 kwietnia - debata regionalna pod hasłem: Śląskie 2030 – wizja i cele rozwoju

Debata jest elementem prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+". Dotąd zarząd spotykał się z samorządowcami w subregionach, teraz kolej na dyskusję z szerszym gronem aktorów sceny regionalnej tj. przedstawicielami nauki oraz biznesu.

8 kwietnia br. w Sali Sejmu Śląskiego będzie okazja porozmawiać o kierunkach i oczekiwaniach jakie pokłada się w obecnie przygotowywanej aktualizacji dokumentów strategicznych.

Gościem debaty będzie m.in. przedstawiciel Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej KE, który przedstawi uwarunkowania europejskie w kontekście nowych polityk UE w okresie programowania 2021-2027. Aktualizacja Strategii to również jej dostosowanie do dokumentów szczebla rządowego tj. Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030, dlatego wśród zaproszonych gości będą również sekretarz Stanu Ministerstwa Energii oraz przedstawiciel Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

Załączniki
Program konferencji [PDF 210,6kB]

Linki do stron zewnętrznych
Szczegóły rejestracji na spotkanie