Muzealnicy z pasją

 fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak
Znamy laureatów Nagrody Marszałka Województwa Śląskiego za Wydarzenie Muzealne Roku

Uroczystość ogłoszenia i wręczenia nagród oraz wyróżnień odbywała się w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu. W tegorocznej edycji konkursu odnotowano 43 zgłoszenia z 16 muzeów województwa śląskiego. Nagrody przyznano w czterech kategoriach, a zwycięzcy odebrali je z rąk członka Zarządu Województwa Śląskiego, Henryka Mercika.

„Ten pomysł muzealnego wydarzenia roku został już wyeksportowany do naszych sąsiadów i Województwo Opolskie także zapragnęło mieć taki konkurs, co dobrze świadczy o samej idei i jej efektach. W tym roku komisja miała trudne zadanie, były naprawdę świetne propozycje. Staraliśmy się też wypośrodkować ten wybór, nagradzając duże instytucje regionalne, ale też dostrzec tych, którzy działają na poziomie gmin, bo choć czasem możliwości mają mniejsze, to efekty zasługują na wyróżnienie” – mówił w trakcie uroczystości Henryk Mercik.

W kategorii „Wystawy” triumfowało Muzeum Śląskie za wystawę „Zaczęło się od ziarna… Historia roślin uprawnych” i Muzeum Miejskie w Żorach za wystawę „Nasza tożsamość”. Dwie nagrody główne przyznano również autorom najlepszych publikacji książkowych: Muzeum w Gliwicach za publikację „Żeliwo. Odlewnictwo artystyczne w dawnych Gliwicach (1796-1945)” i Muzeum Śląskiemu w Katowicach za publikację „Z bliska i z oddali. Stroje ludowe na Śląsku”.

Za dokonania z zakresu konserwacji wyróżniono nagrodą główną Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” za przedsięwzięcie „Kościół ewangelicko-augsburski z Bytomia Bobrka – rekonstrukcja obiektu i wystroju z wykorzystaniem oryginalnych elementów konstrukcyjnych i wyposażenia”. W kategorii dokonania z zakresu inicjatyw edukacyjnych i popularyzacji dziedzictwa kulturowego przyznano dwie nagrody główne – Muzeum Miejskiemu w Żorach za projekt „Muzeoraj. Muzeum w przyjaźni z dziećmi i rodziną” oraz Muzeum w Gliwicach za cykl spotkań edukacyjnych „Mały muzealnik”.

W 2018 r. łączna pula nagród we wszystkich kategoriach wyniosła 40 tys. zł.

Nagrody Marszałka Województwa Śląskiego za Wydarzenie Muzealne Roku ustanowiono w 2006 roku. Przyznawane są za najwybitniejsze osiągnięcia z zakresu działalności muzealnej w województwie śląskim dla podkreślenia wagi ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego. Nagrodami honoruje się instytucje muzealne działające na terenie województwa śląskiego, których statut lub regulamin został uzgodniony z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak