Nagroda Marszałka Województwa Śląskiego za wydarzenie muzealne 2017 roku

 Wręczenia nagród w jednej z poprzednich edycji w Zamku książąt Sułkowskich w Bielsku-Białej Wręczenia nagród w jednej z poprzednich edycji w Zamku książąt Sułkowskich w Bielsku-Białej

Zgłoszenia do 20 kwietnia przyjmuje Muzeum Śląskie w Katowicach

Ustanowiona w 2006 roku Nagroda Marszałka Województwa Śląskiego za wydarzenie muzealne roku przyznawana jest za osiągnięcia w zakresie działalności muzealnej w roku poprzedzającym nagrodę dla podkreślenia wagi ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego i naturalnego.

Nagrody przyznawane mogą być w czterech kategoriach:

  • wystawy,
  • publikacje książkowe,
  • dokonania z zakresu inicjatyw edukacyjnych oraz popularyzacji dziedzictwa kulturowego ( w tym wydawnictwa multimedialne),
  • dokonania z zakresu konserwacji.

W 2018 r. łączna pula nagród we wszystkich kategoriach wynosi 40 000 zł.

Wnioski o przyznanie nagrody mogą składać muzea, które są organizatorami lub współorganizatorami przedsięwzięcia zgłaszanego do nagrody.

Nagrodą honoruje się instytucje muzealne działające na terenie województwa śląskiego, których statut lub regulamin został uzgodniony z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Obsługę konkursu zapewnia Muzeum Śląskie w Katowicach. Wypełnione wnioski zgłoszeniowe wraz z dokumentacją należy przesłać pocztą lub dostarczyć w terminie do 20 kwietnia 2018 (decyduje data stempla pocztowego) na adres:
Muzeum Śląskie w Katowicach
ul. T. Dobrowolskiego 1
40-205 Katowice

Załączniki
Regulamin konkursu [PDF 205,0kB]
Wniosek [DOCX 14,6kB]