Plan ratunkowy dla Odry

 Fot. Paweł Wańczko/Lubuskie.pl Fot. Paweł Wańczko/Lubuskie.pl
W Cigacicach (województwo lubuskie) przedstawiciele pięciu województw nadodrzańskich podpisali memorandum o porozumieniu w sprawie ochrony i odbudowy ekosystemu Odry

Województwo śląskie reprezentowała wicemarszałek Anna Jedynak. Memorandum podpisali również Elżbieta Anna Polak (marszałek Województwa Lubuskiego), Olgierd Geblewicz (marszałek Województwa Zachodniopomorskiego), Cezary Przybylski (marszałek Województwa Dolnośląskiego) i Antoni Konopka (członek Zarządu Województwa Opolskiego).

„Cieszę się, że możemy się zjednoczyć i mówić jednym głosem w obronie Odry. Oddajemy działania w ręce naukowców, osób, które mają doświadczenie i wiedzę w tym zakresie i mogą wskazać nam kierunki i wnioski, które pozwolą nam uniknąć błędów w przyszłości. Dziękuję całemu zespołowi za to, że już pracuje i wierzę, że wspólnymi siłami uda nam się ten cel osiągnąć. Potrzebujemy diagnozy, planu naprawczego i konsekwencji w działaniu, by zapobiegać kolejnym katastrofom i zadbać o stan Odry” – mówiła wicemarszałek Województwa Śląskiego Anna Jedynak.

Stosowne porozumienie zawarto z uczelniami wyższymi z pięciu nadodrzańskich województw.

„Wszystkie ręce na pokład. W sierpniu ubiegłego roku podpisaliśmy porozumienie na rzecz rzetelnej diagnozy i na rzecz rewitalizacji ekosystemu Odry. Zaprosiliśmy ekspertów, naukowców, ekologów, przedstawicieli organizacji pozarządowych i przedsiębiorców. Powstały trzy zespoły, które już pracują, każdy z regionów w ramach własnych budżetów przeznaczył środki na badania, które realizują nasze uczelnie” – przekonywała Elżbieta Anna Polak, marszałek Województwa Lubuskiego.

Uczestnicy wydarzenia podziękowali naukowcom, którzy prowadzą działania związane z diagnozą rzeki Odry, monitorują jej stan i opracowują działania naprawcze. Zwrócili też uwagę na zaniedbania strony rządowej w tym zakresie, wskazując, że po zeszłorocznej katastrofie ekologicznej nie ma kompleksowego systemu zarządzania tym, co trafia do rzeki, ani zintegrowanego myślenia o tym, by zapobiec powtórce w przyszłości.

Warto podkreślić, że Województwo śląskie dołączyło do grona sygnatariuszy porozumienia z 22 sierpnia 2022 roku. Regiony zadeklarowały wówczas współpracę i działania ukierunkowane na ochronę i odbudowę ekosystemu rzeki.

Dzięki porozumieniu powstał zespół ekspercki ds. opracowania programu odbudowy ekosystemu Odry. Tworzą go samorządowcy, naukowcy zajmujący się badaniem wód i reprezentanci organizacji ekologicznych z Polski i Niemiec. W ramach zespołu działają trzy grupy robocze: ds. obecnego stanu ekologicznego i rozbudowy systemu monitoringu, ds. opracowania planu działań naprawczych i systemu przeciwdziałania katastrofom i grupa administracyjno-finansowa, która zajmie się poszukiwaniem finansowania programu naprawczego. Stworzono również system monitoringu Odry, który składa się z 20 stacji pomiarowych.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Fot. Paweł Wańczko/Lubuskie.pl Fot. Paweł Wańczko/Lubuskie.pl Fot. Paweł Wańczko/Lubuskie.pl Fot. Paweł Wańczko/Lubuskie.pl Fot. Paweł Wańczko/Lubuskie.pl Fot. Paweł Wańczko/Lubuskie.pl