Śląskie dla rodziny

 fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak
W Sali Sejmu Śląskiego odbyła się uroczysta gala, podczas której wręczono nagrody w konkursach „Gmina przyjazna rodzinie 2018” oraz „Przyjaciel rodziny 2018”

„To już piąta edycja konkursu „Gmina przyjazna rodzinie” i druga „Przyjaciel rodziny 2018”. Chcemy w ten sposób docenić wysiłki samorządów, które w ramach zadań własnych, ale i poszerzanych o wiele dodatkowych działań realizują wzniosłe i potrzebne inicjatywy na rzecz rodziny. Dzisiaj uhonorujemy najlepszych z najlepszych, tych, którzy mieli odwagę robić rzeczy piękne na terenie swoich miast i gmin. Każde działanie podejmowane na terenie nawet jednej tylko jednostki samorządu terytorialnego ubogaca cały region” – zaznaczyła Małgorzata Ochęduszko-Ludwik, członek Zarządu Województwa Śląskiego.

W ramach konkursu „Gmina przyjazna rodzinie” tytuł otrzymują trzy jednostki. W tym roku na pierwszym miejscu znalazł się Sosnowiec, który nagrodę otrzymał za inicjatywę pn. „Sosnowiec – grunt to rodzina”, a w szczególności za działania podejmowane w ramach Pakietu Mieszkańca. Drugim miejscem wyróżniona została gmina Pawłowice za inicjatywę pn. „Rodzinne Pawłowice”, a trzecim Chorzów za projekt „Chorzów rodzinę wprawia w ruch – rodzina Chorzów wprawia w ruch”.

W kategorii „Przyjaciel rodziny 2018” statuetkę przyznano pięciu osobom zasłużonym dla regionalnej polityki prorodzinnej. „Nagroda „Przyjaciel rodziny” to uhonorowanie osób fizycznych, społeczników, ludzi z pasją, z sercem, którzy inicjują i sami realizują działania z zakresu polityki prorodzinnej” – zaznaczyła Małgorzata Ochęduszko-Ludwik.

Wśród uhonorowanych znaleźli się: Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza, siostra Anna Bałchan ze Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej, Lidia Zeller, prezes Stowarzyszenia „DLA RODZINY”, Kazimiera Dobosz, która od 22 lat nieprzerwanie pełni funkcję rodziny zastępczej, oraz Teresa Gabryś, także tworząca rodzinę zastępczą.

W uroczystości udział wzięli m.in. przedstawiciele urzędów miast i gmin oraz starostw powiatowych, pracownicy ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie, pracownicy instytucji wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na rzecz rodziny. Gościnny wykład wygłosił prof. Marek Szczepański, który przedstawił portret socjologiczny polskiej rodziny.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak

Załączniki
Gmina przyjazna rodzinie 2018 [PDF 463,9kB]
Przyjaciel rodziny 2018 [PDF 346,9kB]