Węglowe umowy z Indiami

 Foto: UMWŚ Foto: UMWŚ
Głównym celem wizyty było wzmocnienie współpracy polsko-indyjskiej oraz polsko-bangladeskiej w obszarze górnictwa

Grzegorz Tobiszowski, wiceminister energii złożył roboczą wizytę w Nowym Delhi, Dhace oraz Kalkucie wraz z towarzyszącą delegacją biznesową. W rozmowach uczestniczyła również reprezentacja województwa śląskiego na czele z Izabelą Domogałą – członkiem Zarządu Województwa.

W Nowym Delhi doszło do podpisania polsko-indyjskiego porozumienia o współpracy w obszarze górnictwa przez Grzegorza Tobiszowskiego oraz sekretarza stanu w Ministerstwie Węgla Indii Haribhai Parthibhai Chaudhary. Jego głównym założeniem jest wspieranie stosunków w dziedzinie wydobycia węgla i czystych technologii węglowych za pośrednictwem utworzonej już Wspólnej Grupy Roboczej ds. Węgla, a także instytutów badawczych i środowisk akademickich.

Na razie ustalono dalsze kreowanie tej współpracy. Regularne konsultacje międzyrządowej Grupy Roboczej ds. Współpracy Węglowej, jako narzędzia służącego wsparciu działalności sektora biznesowego, mają stać się standardem. W tym roku planowana jest też wizyta w Polsce Ministra Węgla Indii. Z kolei w trakcie spotkania z Ministrem Energii i Zasobów Mineralnych Bangladeszu Nasrul Hamid wyrażono zainteresowanie zakupem polskiego węgla. Jest to związane z koniecznością zwiększenia udziału tego surowca w ogólnym miksie energetycznym Bangladeszu (obecnie energia pochodząca z węgla stanowi mniej niż 3 proc., natomiast energia pochodząca z gazu jest dominująca i wynosi ponad 60 proc). W następnych latach dominujące uzależnienie tamtejszej gospodarki od gazu ma być zmniejszane.

Bangladesz posiada 5 obszarów kopalnianych o znacznych zasobach węgla, jednakże tylko jedna z kopalń jest czynna (Barapukuria). Dużym wyzwaniem dla ich ewentualnej eksploatacji są przeszkody środowiskowe, w tym bardzo duża gęstość zaludnienia oraz obecność na ich terenie obszarów rolniczych, dlatego tamtejsze władze myślą o zwiększeniu ilości węgla kupowanego za granicą, nie zaś o zwiększeniu krajowego wydobycia.

Prezes państwowej spółki Petrobangla Ruhul Amin wyraził już zainteresowanie zorganizowaniem wizyty studyjnej bangladeskich inżynierów w Polsce oraz szkoleniem ich przez Główny Instytut Górnictwa w Katowicach. Rozmówcy zainteresowani byli w szczególności takim kwestiami jak obniżanie temperatur na głębokości poniżej 800 m, centralnymi systemami chłodniczymi czy technologiami transportu i mierzalności wydobywanego produktu. Przy okazji prowadzonych rozmów w Indiach i Bangladeszu delegacja ministra Tobiszowskiego wzięła również udział w szczycie ekonomicznym Bengal Global Business Summit, którego Polska jest już po raz trzeci partnerem. Podczas tego wydarzenia ogłoszono podpisanie porozumień o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Warszawskim a Instytutem Netaji oraz Politechniką Śląską a Uniwersytetem Jadavpur.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Foto: UMWŚ Foto: UMWŚ Foto: UMWŚ Foto: UMWŚ