Wizyta delegacji z Ukrainy

 fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak
Wicemarszałek Stanisław Dąbrowa oraz członek Zarządu Małgorzata Ochęduszko–Ludwik spotkali się z Oleksym Jasiuneckim – wiceprzewodniczącym Żytomierskiej Administracji Obwodowej

W rozmowach uczestniczyli także Artiom Sachuk – dyrektor Agencji Regionalnego Rozwoju Obwodu Żytomierskiego, Wiktoria Laskowska-Szczur – doradca Przewodniczącego Żytomierskiej Administracji Obwodowej ds. stosunków międzynarodowych oraz kontaktów ze społecznością, prezes Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie oraz Tomasz Pietrzykowski – prorektor Uniwersytetu Śląskiego.

W czasie spotkania dyskutowano o współpracy obu regionów. Jako priorytetowy uznano rozwój stosunków gospodarczych, kulturalnych oraz naukowych. Rozmawiano nt. możliwości przedłużenia podpisanego w październiku 2015 roku „Porozumienia o współpracy i rozwoju przyjaznych stosunków pomiędzy Województwem Śląskim a Żytomierską Obwodową Administracją Państwową”.

Spotkanie z Zarządem Województwa było jednym z punktów trzydniowej wizyty delegacji Obwodu Żytomierskiego w województwie śląskim. Goście z Ukrainy uczestniczyli w panelu „Inwestycje” w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Odwiedzili także Muzeum Śląskie oraz Stadion Śląski. Byli także na Jasnej Górze w Częstochowie.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Stadion Śląski fot. Stadion Śląski fot. Stadion Śląski fot. Stadion Śląski fot. Stadion Śląski fot. Stadion Śląski fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak
tagi: