Jakub Chełstowski

fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS
Marszałek Województwa 6 kadencji

Urodził się 7 kwietnia 1981 r. w Tychach. Ukończył studia podyplomowe w zakresie zarządzania w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, oraz studia podyplomowe z zakresu zarządzania projektami europejskimi na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach na Wydziale Finansów i Ubezpieczeń. Studia magisterskie ukończył w Wyższej Szkole Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie na Wydziale Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach.

Przez wiele lat był związany zawodowo z szeroko pojętą spółdzielczością w Tychach. Pełnił funkcje zarządcze w sektorze finansowym m.in. dyrektora ds. nadzoru właścicielskiego oraz dyrektora ds. aktywów strategicznych. Jest ekspertem w zakresie projektów restrukturyzacyjnych w przemyśle stoczniowym oraz aktywizacji obszarów poprzemysłowych.

W 2010 i 2014 roku uzyskał mandat radnego miasta Tychy. Inicjator m.in. powstania Tyskiego Budżetu Obywatelskiego.

W 2014 r. z ramienia Stowarzyszenia Tychy Naszą Małą Ojczyzną, ubiegał się o urząd prezydenta Tychów, uzyskał drugi rezultat. W wyborach do Sejmiku Województwa Śląskiego uzyskał mandat radnego wojewódzkiego. Zdobył 33 315 głosów. Przed objęciem funkcji marszałka pełnił funkcję prezesa Nadwiślańskiej Agencji Turystycznej z siedzibą w Tychach oraz sekretarza Społecznej Rady Sportu przy Ministrze Sportu i Turystyki.

21 listopada 2018 roku objął urząd marszałka województwa śląskiego.

Wyróżnienia i odznaczenia:

  • Złota Odznaka Honorowa za Zasługi dla Związku Sybiraków, przyznana przez Zarząd Główny Związku Sybiraków,
  • Złota i Srebrna Odznaka „Za Zasługi dla Sportu” przyznane przez ministra Sportu i Turystyki,
  • Odznaka Honorowa „Za Zasługi dla Turystyki” przyznana przez ministra Sportu i Turystyki