Samorząd Województwa Śląskiego

ZARZĄD Województwa Śląskiego

Kalendarz

Kalendarz na okres od 23-07-2017 do 30-07-2017

Wtorek, 25 lipca 2017

godz. 9.00

Posiedzenie Zarządu Województwa Śląskiego.

Sala Posiedzeń Zarządu (292), Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

Piątek, 28 lipca 2017

godz. 11.30

Plenarne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach.

Spotkanie poświęcone będzie "Programowi dla Śląska", jednemu z elementów "Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju" oraz kwestii włączenia do programu rozwiązań zawartych w przyjętym przez WRDS "Porozumieniu na rzecz zintegrowanego rozwoju województwa śląskiego".

W obradach udział weźmie Jerzy Kwieciński, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju.

Sala Marmurowa, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

godz. 14.00

Obchody Święta Policji organizowane przez Szkołę Policji w Katowicach.

W uroczystości udział weźmie wicemarszałek Stanisław Dąbrowa.

Szkoła Policji w Katowicach, ul. gen. Jankego 276, Katowice-Piotrowice

29-30 lipca 2017

XXI Dni Żarnowca.

Zaproszenie do udziału przyjął wicemarszałek Stanisław Dąbrowa.

Stadion "Trzy Korony", ul. Krakowska 42, Żarnowiec