Samorząd Województwa Śląskiego

ZARZĄD Województwa Śląskiego

uchwała zarządu

Uchwała zarządu nr 1040/166/III/2008
w sprawie
przyjęcia „Programu Rozwoju i Funkcjonowania Śląskiego Systemu Informacji Turystycznej” jako obowiązującego powszechnie w województwie śląskim modelu budowania i zarządzania zintegrowanym systemem informacji turystycznej.

Na podstawie
Art. 11 ust. 2 pkt 8 i Art. 41 ust.2 pkt 1 ustawy o samorządzie województwa z dnia 5 czerwca 1998 r. (Dz. U. Nr 142 z 2001r. poz. 1590 z późn. zmianami) i w związku z uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego Nr II/29/10/2004 z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Turystyki w Województwie Śląskim na lata 2004-2013”.
2008-05-29