Uchwała zarządu nr 987/372/III/2010
w sprawie
zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2010 rok

na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1590 z późn. zm.) oraz art. 247 ust. 1 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z § 12 pkt 2 i 3 Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego nr III/45/2/2009 z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu Województwa Śląskiegona 2010 rok

Pełna treść dokumentu do pobrania [67,0kB]


Załączniki
Załącznik 1 do Uchwały Zarządu Nr 987/372/III/2010 z dnia 4.05.2010 r.
Załącznik 2 do Uchwały Zarządu Nr 987/372/III/2010 z dnia 4.05.2010 r.
Załącznik 3 do Uchwały Zarządu Nr 987/372/III/2010 z dnia 4.05.2010 r.
Załącznik 4 do Uchwały Zarządu Nr 987/372/III/2010 z dnia 4.05.2010 r.