Uchwała zarządu nr 375/235/IV/2013
w sprawie
przyjęcia zmian Planu Działania na rok 2013 dla Priorytetu VII Promocja integracji społecznej

na podstawie
art. 41 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1590 z późn. zm.), art. 27 ust. 1, 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.); w związku z § 5 pkt 1 Porozumienia w sprawie realizacji komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nr KL/ŚL/2007/1 z dnia 22 czerwca 2007r. z późniejszymi aneksami.

Pełna treść dokumentu do pobrania [59,0kB]


Załączniki
Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 375/235/IV/2013 z dnia 22.02.2013 roku.
Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 375/235/IV/2013 z dnia 22.02.2013 roku.