Uchwała zarządu nr 1042/142/IV/2012
w sprawie
zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2012 rok

na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1590 z późn. zm.) oraz art. 247 ust. 1 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z § 9 pkt 2 Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr IV/16/6/2011 z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na 2012 rok

Pełna treść dokumentu do pobrania [64,0kB]


Załączniki
Załączniki 1 i 2 do Uchwały Zarządu Nr 1042/142/IV/2012 z dnia 17.04.2012 r.
Załączniki 3 i 4 do Uchwały Zarządu Nr 1042/142/IV/2012 z dnia 17.04.2012 r.
Załącznik 5 do Uchwały Zarządu Nr 1042/142/IV/2012 z dnia 17.04.2012 r.