Postanowienie nr 6020
w sprawie
uzgodnienie „projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie mieszkalnictwa w Lipniku, obejmującego teren w rejonie ulic Odrzańskiej, Żeleńskiego i Leśnej

na podstawie
art. 41 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2001r. nr 142 poz. 1590 z późn. zm.), w związku z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717) oraz art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego

Pełna treść dokumentu do pobrania [RTF 13,0kB]