Uchwała zarządu nr 89/114/II/2004
w sprawie
przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej rozszerzenia działalności Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu.

na podstawie
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (t.j. z 2001r., Dz.U. Nr 42, poz.1590 ze zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (DZ.U. Nr 91, poz. 408 ze zm.).

Pełna treść dokumentu do pobrania [RTF 49,0kB]