Uchwała zarządu nr 936/371/II/2006
w sprawie
dokonania zmiany Ramowych Planów Realizacji Działań na rok 2006 dla Działań 2.1, 2.3 i 2.4 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego przyjętych Uchwałą nr 217/388/II/2006 z dnia 2 lutego br. w sprawie zaakceptowania Ramowych Planów Reali

na podstawie
art. 14 ust. 1 pkt 15 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. Nr z 2001 r., Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.), uchwały Nr I/20/8/2000 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie: utworzenia Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach oraz art. 8 ust. 1 pkt 6 w związku z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r., o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2004 r., Nr 99, poz. 1001, z późn.zm.).

Pełna treść dokumentu do pobrania [RTF 24,0kB]


Załączniki
Załącznik 1
Załącznik nr 3 do Uchwały 936
Załącznik nr 2 do Uchwały 936