Uchwała zarządu nr 184/17/V/2015
w sprawie
zawarcia Aneksu do Porozumienia z Powiatem Myszkowskim dotyczącego zadań letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich

na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 596 z późn. zm.), art. 19 ust. 2 pkt 2 i ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 260 z późn. zm.) oraz uchwały Sejmiku Nr II/51/23/2006 z 28.08.2006r. w sprawie powierzania Gminom lub Powiatom niektórych zadań zarządcy dróg wojewódzkich.

Pełna treść dokumentu do pobrania [49,0kB]


Załączniki
Załącznik do Uchwały Nr 184/17/V/2015 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 18.02.2015 r.