Uchwała zarządu nr 383/123/IV/2012
w sprawie
zatwierdzenia Rocznego Planu Finansowego na 2012 r. Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bielsku - Białej

na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa / tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późniejszymi zmianami / w związku z § 9 ust. 8 Statutu Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bielsku- Białej /tekst ujednolicony, przyjęty Uchwałą Nr III/58/4/2010 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 20 października 2010 r. z późn. zm./.

Pełna treść dokumentu do pobrania [49,0kB]


Załączniki
Załącznik do Uchwały nr 383/123/IV/2012 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 14.02. 2012 r.